Trädfällning

När behövs trädfällning? 

Träd är en viktig del av en trädgård, och kan ha en uppsjö av funktioner, allt från att vara vackra till att bära frukt. Förr eller senare måste dock beslutet om trädfällning tas. Kanske har trädet börjat dö, eller så står det i vägen för ett byggnadsprojekt. Om trädet på något vis hotar säkerheten hos byggnader och människor, eller hälsan hos andra träd, måste det tas ned. Utöver beslutet om trädfällning finns det en uppsjö av andra beslut som också måste tas. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt när det gäller allt från vem som ska utföra jobbet till vad som händer med stubben. 

Att anlita professionell hjälp kan underlätta med det mesta i processen, och garanterar i större utsträckning de inblandades säkerhet. Någon med rätt utbildning kan ta ett väl grundat beslut i den största frågan; hur trädet ska fällas. Ofta är det svårt att fälla hela trädet på en gång, och valet står då mellan den miljövänligare sektionsfällningen och den kostnadseffektiva trädplockningen. När trädet väl är fällt måste man se till att bortforsling av grenar och stam sker på ett snyggt sätt, och bestämma vad som händer med stubben. De flesta som fäller träd erbjuder även stubbfräsning. 

När du väljer vem som ska utföra trädfällningen, titta då efter någon med breda kunskaper, gärna inom allt från beskärning till skogsavverkning, för att garantera ett så professionellt resultat som möjligt. Se hellre till erfarenhet och säkerhet än till tjänstens pris – trädfällning är inte enkelt, och misstag kan orsaka skador på byggnader och människor. Vi erbjuder hjälp för att hitta trädfällningsexperter som erbjuder de tjänster du behöver. 

Arborist 

Har du träd värda att investera i? En tomt med välskötta träd ser attraktiv ut för potentiella köpare, och kan öka värdet på fastigheten. Om något av dina träd börjar se visset ut, eller om du vill ha råd om hur du sköter träden bäst, kan vi hjälpa dig att hitta en arborist.

Sektionsfällning 

I ett villaområde går det inte att fälla träd vid roten. I stället tillämpas metoden sektionsfällning, som enligt lag endast får utövas av någon med kompetensbevis. Det är inte ett helt ofarligt arbete, men om det utförs på rätt sätt är sektionsfällning det bästa fällningssättet utifrån ett säkerhets- och miljöperspektiv, men även ekonomiskt. Vårt mål är att du ska få en bättre insikt i vad sektionsfällning är och hitta en lämplig aktör åt dig.

Manuell sektionsfällning

Att klättra upp i ett träd och manuellt plocka isär det är en svår uppgift, och definitivt inget den oerfarne ska ge sig på. För en utbildad trädvårdare är det dock det smidigaste sättet, och ofta det mest kostnadseffektiva för trädets ägare. Trädvårdaren klättrar upp längs stammen och kvistar av den, för att sedan kapa den översta delen av trädkronan. Sedan sågas trädet av medan trädvårdaren tar sig längre och längre ned; träbitarna kan antingen kastas ned eller firas ned med rep, beroende på hur mycket underlaget tål. 

Använda maskin

Sektionsfällning är enklare om man kommer åt hela trädet med hjälp av till exempel en skylift. Arbetet blir mer ergonomiskt och säkrare för trädvårdaren, som kan stå i korgen och kapa delar av trädet. Det är även möjligt att använda sig av en kranbil, vanligen utrustad med timmergrip och såg. 

Pris

En viktig faktor för många är pris – sektionsfällning är inte gratis, även om det ofta är det mest ekonomiska valet. Fråga runt efter offerter, så har du bättre förutsättningar för att inte bli lurad, och kom ihåg att det blir bra mycket dyrare om du försöker fälla trädet själv och något går snett. 

Skogsavverkning 

Skogsavverkning måste ske om träden och naturen runt omkring ska leva och må bra. Det är en naturlig del av kretsloppet, och det är viktigt att anställa någon som är utbildad i skogsvård och vet vilka träd som ska fällas, när och hur. Det måste inte bli en fråga om lägst pris – skogsavverkning betalar tillbaka alla kostnader, förutsatt att virket går att sälja. Vi kan hjälpa dig att hitta bästa möjliga alternativ för skogsavverkning, oavsett vilket skede din skog befinner sig i just nu.

Förberedelser

Det måste ske diverse förberedelser innan avverkning. En avverkningsplan är något av det viktigaste. Genom att säkerställa vilket område som ska avverkas, om några åtgärder måste tas i viltvårdande syfte, samt att märka ut körvägar, kan man undgå kostsamma misstag, och se till att avverkningen går så snabbt och smidigt som möjligt.

Metoder

Avverkning av skog kan delas upp i tre delar, som utförs med några års mellanrum. Hur många år det går mellan varje del beror helt på vilken typ av virke det rör sig om, hur miljön ser ut, vad virket ska användas till med mera. När beståndet fortfarande är ungt sker en första gallring då man avverkar sjuka, skadade och på annat vis avvikande träd. På så vis får de starkaste träden mer utrymme att växa ifred. Senare sker även en andra gallring med samma syfte som den första gallringen, men när träden fått växa till sig. När träden sedan uppnått önskad storlek, efter allt mellan 45 och 100 år, ska allt skövlas. Detta kallas slutavverkning.

Metoder för skogsavverkning kan se mycket olika ut. Ofta används skogsmaskiner, men i många fall krävs även manuell avverkning med motorsåg.

Trädplockning 

När ett träd ska tas ned är det nästan alltid dess placering som avgör vilken fällningsmetod som ska användas. Om kapningen sker ute i skogen kan man kanske fälla trädet i hela sin längd, medan träd inne i bebyggda områden kräver andra metoder. Om man vill undvika att grenar faller på hus, bilar och andra ömtåliga föremål är trädplockning ett säkert alternativ. Vi hjälper dig att hitta prisvärd trädplockning, oavsett storlek och placering av trädet.

Så fungerar det

När trädplockning ska ske krävs det stora maskiner. En lång kran monteras på en lastbil, som parkeras på lämplig plats, så att kranen kommer åt trädet utan att riskera säkerheten hos människor eller andras egendom. På kranen sitter en gripsåg, en kombination mellan gripklo och såg. Denna används sedan för att gripa tag i delar av trädet, såga av dem och lyfta ned dem i en container. På så vis kan träddelarna inte falla ned och utgöra fara för någon, vilket gör trädplockning till ett bra alternativ för fällning av träd inne i stadskärnor och nära hus.

Trädplockning pris 

Eftersom träddelarna placeras i en container är de redo för bortforsling, en tjänst som trädplockningsföretagen ofta erbjuder är trädplockning det mest kostnadseffektiva valet av trädfällning. Be gärna om offert från flera olika företag som erbjuder trädplockning – pris kan variera beroende på var du bor och hur trädet ser ut. 

Transport och bortforsling 

Få saker ser så tråkiga ut som ett fallet träd. Oavsett om det är medvetet nedkapat eller har fallit offer för höststormarna måste ett liggande träd flyttas på, så att det inte ligger i vägen för trafik, fotgängare eller trädgårdsarbete. Bäst är att ta kontakt med en firma som erbjuder bortforsling av träd och transport av trädavfall, så slipper man själv hyra motorsåg och container.

Beroende på hur trädet har fällts behövs lite olika tjänster. Somliga träd kapas bit för bit för att sedan läggas i en container, och då behöver bitarna bara transporteras bort. Andra träd ligger på marken i sin fulla längd och behöver först kapas upp, för att sedan kunna omvandlas till exempelvis biogas. Om du själv använder eller säljer ved kan firmorna ofta erbjuda sig att kapa upp materialet i lagom stora bitar för att du ska kunna hantera dem. 

Att transportera ett träd kräver mycket tid och energi. Det är ofta värt pengarna att anställa någon som har erfarenhet och så snabbt som möjligt kan forsla bort trädet från din tomt. Vi hjälper dig att hitta bra bortforsling av träd. För en mer exakt prisbild kan du ta kontakt med en firma och be om en offert, men transport av träd och trädgårdsavfall erbjuds ofta till mycket förmånliga priser, eller som tilläggstjänst när du beställer trädfällning.

 

 

Call Now Button