Beskärning

Beskärning av träd brukar ofta delas in två grupper. Beskärning av frukträd för att bibehålla en bra avkastningen och beskärning av övriga träd för att behålla livskraftiga, starka och välväxta träd som får omgivningen att se rik och frisk ut.

Viktigast med beskärning

Det gäller att beskära träden vid rätt tidpunkt. Man beskär olika trädslag vid olika tidpunkter på året. Man måste veta hur mycket som ska beskäras och hur mycket som ska behållas. Att välja rätt redskap för denna uppgiften är A och O. Här ska man absolut inte snåla med utrustningen då det kan försvåra arbetet enormt mycket. Samtidigt som man vill beskära trädet så måste man ändå vara skonsam mot det. Äppelträdet är populärast när det kommer till beskärning då många svenska äger ett sådant på deras tomtar. Dock har man ju tyvärr sett många sorgliga exempel på beskärningen av dessa träd.

När sker beskärningen?

Tidigare beskärde man oftast på våren eller senvintern. Det berodde oftast på att trädgårdsmästarna hade mer tid under den årstiden. En beskärning kan vara tidskrävande och därför utförde man de när man inte var så upptagen. Numera sker många beskärningar under perioden JAS som det också kallas, det vill säga juli, augusti och september, vilket nästan alltid är gynnsamt för trädets fortsatta utveckling.

Under de första åren av trädets liv så utförs uppbyggnadsbeskärning som innebär att man beskär trädet på ett sätt så att det får en önskvärd form och att trädet blir kraftigt. Däremot bör beskärningen under det första året vara väldigt mjuk och varsam för att inte skada trädet. Trädet behöver ha tid för att rota sig som det kallas. Dvs att trädets rötter måste kunna växa ut ordentligt. Man skapar en bra krona genom att välja tre till fyra grenar med en lämplig placering runt stammen, sedan kortar man in dem. Det kraftigaste, friskaste och bäst placerade toppskottet sparas och kortas in duktigt så att de vid utväxt kan växa stort. Man upprepar samma procedur år efter år för att slutligen har ett stort och starkt träd. Blir trädet för stort och börjar ligga i vägen för andra saker så kan man alltid hyra in en Arborist som löser problemet.

Call Now Button