Sektionsfällning

I ett villaområde går det inte alltid att fälla ett träd vid roten. I stället använder man metoden sektionsfällning, som enligt lag endast får utövas av någon med kompetensbevis och certifikat. Det är ett väldigt farligt arbete om man inte är vaken och uppmärksam, men om det görs på rätt sätt så är sektionsfällning det bästa fällnings sättet utifrån ett säkerhets- och miljöperspektiv, och även ur ekonomisk synpunkt. Sektionsfällning innebär att man klättrar upp i trädet och fäller det bit för bit. I många fall så kan det förekomma känslig egendom i närheten av trädet och då brukar man oftast använda rep så att man försiktigt kan ta ner träd bitarna. Vårt mål är att du som kund ska få en mycket bättre insikt i vad sektionsfällning är. Vi vill även hjälpa dig att hitta rätt man för jobbet!

Använda maskin

Sektionsfällning är mycket enklare om man kommer åt hela trädet. Med hjälp av till exempel en skylift kan man nå trädet ovanifrån och på så sätt underlätta arbetet enormt mycket. Arbetet blir mycket säkrare och ergonomiskt för arboristen/trädfällaren, som kan stå i korgen och skära av delar av trädet. Man kan även använda sig av en kranbil som vanligtvis är utrustad med timmergrip och såg.

Manuell sektionsfällning

Att klättra upp i ett träd och plocka isär det bit för bit är en tuff uppgift och definitivt inget den oerfarne ska ge sig på. En utbildad trädvårdare kan däremot sköta det hela på ett effektivt och säkert sätt. Ofta är det även den mest kostnadseffektiva varianten för trädets ägare.
Trädfällaren klättrar upp längs stammen på trädet och kvistar av den gren för gren, för att sedan såga av den översta delen av trädkronan. Trädet sågas sedan av medan trädvårdaren tar sig längre och längre ned. Träbitarna kan antingen kastas ned eller firas ned med rep, beroende på hur känsligt det är nere på marken. I vissa fall har man kanske en altan eller en uteplats nedanför trädet som kan ta skada om man bara låter alla tunga träd bitar ramla ned.

Priset

En mycket viktig faktor för många är priset. Sektionsfällning är självklart inte gratis även om det ofta är det mest ekonomiska valet. Be flera företag om offerter så att du har bättre förutsättningar inte betala för mycket och kom ihåg att det blir mycket dyrare om du försöker fälla trädet själv och det går åt skogen. Man kan i många fall nyttja RUT-avdrag för att få denna uppgift genomförd.

Call Now Button