Skogsavverkning

Skogsavverkning måste ske om naturen och träden runt omkring ska kunna andas och leva på ett hälsosamt sätt. Det är en naturlig och viktig del av det stora kretsloppet. Det är därför viktigt att anställa någon som är utbildad och kunnig inom skogsvård och trädfällning. Det ska vara en person som vet vilka träd som ska fällas, när, hur och varför. Det ska absolut inte bli en fråga om lägsta pris. Skogsavverkning betalar ofta tillbaka alla kostnader, förutsatt att virket går att sälja eller använda. Vi hjälper dig självklart att hitta bästa möjliga alternativ för skogsavverkningen. När man avverkar skog så kan det behövas en miniskotare och en arborist. Vad du än behöver finner du hos oss!

Förberedelser

En hel del förberedelser måste ske innan avverkningen kan starta. En avverkningsplan är nog en av det viktigaste stegen i planeringen. Genom att säkerställa vilket område som ska avverkas kan man på så sätt planera vart och hur man ska börja. Om några åtgärder måste tas i viltvårdande syfte eller att exempelvis märka ut körvägar så kan man lägga in det i planeringen. Kan man undgå kostsamma misstag så undgår man självklart dem. Man vill att avverkningen ska vara så kostnadseffektiv men ändå miljövänlig som möjlig.

Metoder

Avverkning av skog delas ofta upp i två eller tre delar. Man utför vanligtvis avverkningen med några års mellanrum just för att skogen ska kunna återhämta sig. Hur många år det går mellan varje del beror helt på vilken typ av virke det rör sig om, hur miljön ser ut, vad virket ska användas till och så vidare. När beståndet fortfarande är ungt så sker det en första gallring då man avverkar sjuka, skadade och på annat vis avvikande träd. På så sätt får de starkaste träden mer utrymme att växa ifred. Senare sker även en till gallring med samma syfte som den första gallringen, men när träden fått växa till sig. När träden sedan uppnått önskad storlek, efter allt mellan 45 år och 100 år, ska allt skövlas. Detta kallas för slutavverkning.

Call Now Button